Renovaties

Bij renovaties gaat het vaak om het herstellen en wanneer nodig gedeeltelijk vernieuwen van een bestaand pand, waardoor het weer bruikbaar wordt naar de huidige maatstaven en normen. Er zijn vele voorbeelden van renovatie, zoals monumentale panden, die onder monumentenzorg vallen, weer in oude glorie herstellen, waarbij wel aan de hedendaagse veiligheidseisen en levensstandaard wordt voldaan. Bijvoorbeeld oude grachtenpanden en boerderijen worden op zo'n manier voor het nageslacht gespaard.

Handy Work heeft ruime ervaring met het renoveren van gebouwen waarbij karakteristieke elementen behouden moesten blijven. Met onze eigen machinale timmerwerkplaats kunnen wij vele timmerwerken op maat realiseren, iets wat bij renovaties zeer gewenst is.

Contact
Wij komen graag vrijblijvend bij u langs voor een kosteloze prijsindicatie. U kunt ons bereiken op 06-53782355.

renovatie renovation1